piątek, 20 maj, 2022
pluken
Home / Wiadomości / Ukraina oskarża: Rosja łamie międzynarodowe umowy
Fot. Andrij Polikowskij
Fot. Andrij Polikowskij

Ukraina oskarża: Rosja łamie międzynarodowe umowy

Share Button

Służby prasowe Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy poinformowały o skierowaniu do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze pozwu przeciw Federacji Rosyjskiej. Chodzi o łamanie Konwencji o Zwalczaniu Finansowania Terroryzmu i Konwencji w Sprawie Likwidacji Wszelkich Form Dyskryminacji Rasowej. Dokumenty zostały złożone na polecenie prezydenta Petro Poroszenki.

„Dziś zakończyło się całe postępowanie przygotowawcze do procesu. Ukraina jest w pełni gotowa aby przesłać do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze pełną dokumentację niezbędną do ścigania Federacji Rosyjskiej za złamanie tych dwóch Konwencji” – powiedział prezydent Ukrainy, jednocześnie instruując dyplomatów, aby jeszcze „dziś” przekazali te skargi.

Kijów wniósł sprawę do Haskiego Trybunału, aby obarczyć Rosję odpowiedzialnością za akty terroru i dyskryminacji jakiej ta dopuszcza się w ramach swojej bezprawnej agresji wobec Ukrainy. Gabinet Ministrów twierdzi, że Moskwa łamie Konwencję o finansowaniu terroryzmu poprzez dostarczanie broni oraz inne formy pomocy dla nielegalnych grup zbrojnych działających na terytorium Ukrainy. Jak czytamy w oświadczeniu MSZ, organizacje te są oskarżone między innymi o strącenie samolotu Malaysian Airlines MH17 w 2014 roku, bombardowanie dzielnic mieszkalnych w Mariupolu i Kramatorsku, zniszczenie cywilnego autobusu pasażerskiego koło Wołnowachy, czy śmiertelne w skutkach ostrzelanie pokojowego zgromadzenia w Charkowie.

Ponadto strona ukraińska obwinia również Federację Rosyjską o łamanie Konwencji w Sprawie Likwidacji Wszelkich Form Dyskryminacji Rasowej poprzez angażowanie się w działania mające na celu dyskryminację społeczności nie-rosyjskich mieszkających na okupowanym Półwyspie Krymskim. Szykany dotyczą zwłaszcza ludności pochodzenia ukraińskiego oraz społeczności tatarskiej. MSZ zwraca uwagę na przeprowadzone w atmosferze zastraszenia nielegalne referendum dotyczące przyłączenia Krymu do Rosji na prawach podmiotu FR. Referendum to stało się pretekstem dla ogłoszenia niepodległości Republiki Krymu 17 marca i włączenia jej do Rosji 18 marca 2014 roku.

Kolejną kwestią jest wprowadzona przez rosyjskie władze okupacyjne polityka zniszczenia kultury prześladowanych społeczności. Ograniczana jest wolność słowa, zgromadzeń i swobodnego zrzeszania się. Boleśnie przekonała się o tym Rada Krymskich Tatarów – Medżlis. Wiele osób wyrażających swoje proukraińskie sympatie doświadcza szeroko zakrojonych represji. Ograniczono nauczanie języka ukraińskiego, tatarskiego i krymskotatarskiego. Gwałtownie wzrósł odsetek nagłych i niewyjaśnionych zaginięć i morderstw. Bezpodstawne zatrzymania, czy przeszukiwania mieszkań osób uważanych za dysydentów są na porządku dziennym. Obecne władze Republiki Krymskiej starają się uciszyć media. Zgromadzenie Ogólne ONZ potępiło w swojej rezolucji takie działania wskazując, że dotknięta jest nimi w dużym stopniu społeczność Tatarów Krymskich.

„W ramach swojej bezprawnej agresji na Ukrainie, Federacja Rosyjska okazuje w stosunku do narodu ukraińskiego pogardę dla podstawowych praw człowieka. Przez ponad dwa lata staraliśmy się rozwiązać ten spór na drodze negocjacji, zgodnie z wymogami Konwencji, ale Federacja Rosyjska nie zaprzestała naruszać zapisów prawa międzynarodowego. Dlatego złożyliśmy nasz pozew, by pociągnąć do odpowiedzialności Federację Rosyjską w kwestii tych naruszeń i bronić podstawowych praw narodu ukraińskiego wynikających z Konwencji, których Rosja jest sygnatariuszem”- powiedział Minister Spraw Zagranicznych Pawło Klimkin.

Prezydent Poroszenko oświadczył, że osobiście nadzoruje wszystkie poprzednie roszczenia jakie wystosowano wobec Rosji. W szczególności te, w których Ukraina oskarża Federację Rosyjską o naruszenie prawa morskiego i zabór mienia na ukraińskim Krymie. Ministerstwo Spraw Zagranicznych przygotowało stosowne powództwo o naruszenie Traktatu o Przyjaźni, Współpracy i Partnerstwie Między Obu Krajami.

W wywiadzie dla „Ukrinform” wiceminister Spraw Zagranicznych Ukrainy Wadim Pristajko powiedział, że umowa o przyjaźni, współpracy i partnerstwie między Ukrainą a Federacją Rosyjską, zobowiązuje Rosję do nienaruszania integralności terytorialnej i nienaruszalności istniejących granic. Po rocznych przygotowaniach strona ukraińska powołując się na ten zapis jest gotowa podjąć odpowiednie kroki prawne na arenie międzynarodowej.

Pristajko stwierdził również, że Ukraina nie planuje zerwać umowy bilateralnej, gdyż jej istnienie daje możliwość kontynuowania sporu z Federacją Rosyjską.

Traktat o Przyjaźni, Współpracy i Partnerstwa ustanawia zasady partnerstwa strategicznego, uznaje nienaruszalność istniejących granic, poszanowanie integralności terytorialnej i wzajemnego zaangażowania na rzecz bezpieczeństwa obu krajów. Rada Najwyższa Ukrainy ratyfikowała tę Umowę 14 stycznia 1998 roku. Pod koniec 2008 roku, umowa została automatycznie przedłużona na okres kolejnych 10 lat.

Na podstawie: ukrinform.ua, tass.ru,

Share Button

Czytaj również

Fot. Reuters

Obrońcy huty Azowstal zostali ewakuowani na tereny tymczasowo okupowane przez Kreml – Prokurator Generalny Rosji chce ich osądzenia

Kolejna trudna noc dla Ukrainy. Ukraińskich wojskowych, którzy bronili huty Azowstal w Mariupolu, wywieziono z …

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.