piątek, 7 Sierpień, 2020
pluken
Home / Fundacja Centrum Badań Polska-Ukraina

Fundacja Centrum Badań Polska-Ukraina

Fundacja Centrum Badań Polska-Ukraina im. Hetmana Piotra Konaszewicza-Sahajdacznego powstała w 2011 roku. Jej celem jest realizacja wspólnych polsko-ukraińskich inicjatyw, które mają służyć budowaniu współpracy i dobrych stosunków pomiędzy Polską i Ukrainą.

Fundacja zrealizowała lub uczestniczyła w charakterze partnera w następujących projektach:

– kwiecień 2011r. – Polsko-Ukraińskie warsztaty dziennikarskie. Odbyły się w Lipniku k. Łańcuta w woj. podkarpackim, uczestniczyli w nich dziennikarze z Polski i Ukrainy, reprezentujący m.in. portale zaxid.net i vlaskor.net, Niezależne Pismo Polaków na Ukrainie „Kurier Galicyjski”, Radio Lwów, Radio Leliwa oraz Portal Spraw Zagranicznych. Podczas warsztatów uczestnicy wysłuchali wykładów na temat charakteru pracy dziennikarskiej oraz walki ze stereotypami w stosunkach polsko-ukraińskich. Uczestnicy warsztatów odbyli także wizyty studyjne w placówkach dydaktycznych i pomocowych prowadzonych przez Fundację „Betania”.

Projekt zrealizowany przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

Działalność w roku 2012:

– kwiecień-październik 2012r. – „Polsko-ukraiński projekt medialny” – w ramach projektu zrealizowano warsztaty dla dziennikarzy z Ukrainy (Nowojaworowsk, Ukraina), a także wizytę studyjną w redakcjach polskich mediów lokalnych i regionalnych w Rzeszowie oraz wykład na temat obiektywizmu dziennikarskiego w związku z wyborami parlamentarnymi.

Więcej informacji:
http://gospodarkapodkarpacka.pl/news/view/2329/polsko-ukrainski-projekt-medialny
http://www.polukr.net/2012/10/polsko-ukrainski-projekt-medialny-wizyta-ukrainskich-dziennikarzy-w-polsce/
http://www.polukr.net/2012/10/jak-nie-stracic-obiektywizmu-przed-wyborami-polskie-doswiadczenia/

Projekt został sfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach Programu „Przemiany w Regionie” realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.

– lipiec 2012r. – Press Tour Lviv – wizyta polskich dziennikarzy we Lwowie po Euro 2012. Celem wizyty przedstawicieli polskich mediów było zapoznanie się z ukraińskimi doświadczeniami związanymi z Euro 2012 oraz z ofertą turystyczną jaką oferuje Lwów zagranicznym turystom, w tym przede wszystkim Polakom.

Projekt zrealizowany we współpracy z Lwowskim Aliansem Turystycznym.

– sierpień-październik 2012r. – projekt pt. „Wybory 2012”, dotyczący wyborów parlamentarnych na Ukrainie. W ramach projektu przeprowadzono szereg rozmów z ukraińskimi politykami reprezentującymi różne partie polityczne na temat ich zamierzeń i programów wyborczych, w tym m.in.:

http://www.polukr.net/2012/09/leonid-kozhara-ukraina-nie-zmieni-swojego-strategicznego-wyboru-jakim-jest-unia-europejska/
http://www.polukr.net/2012/09/natalia-korolewska-wybory-sa-szansa-na-wprowadzenie-zmian-na-ukrainie/
http://www.polukr.net/2012/10/ruslan-marcinkiw-polska-powinna-rozumiec-ze-bez-wolnej-ukrainy-nie-bedzie-wolnej-polski/

– od września 2012 – Portal Polsko-Ukraiński polukr.net. Celem działalności portalu jest bieżące informowanie o stosunkach polsko-ukraińskich oraz promowanie współpracy polsko-ukraińskiej.

Więcej informacji:

www.polukr.net

– listopad 2012r. – Polsko-Ukraińskie seminarium na temat zarządzania kryzysowego – projekt zrealizowany wspólnie z Wyższą Szkołą Prawa i Administracji w Rzeszowie, dotyczący współpracy polskich i ukraińskich służb ratowniczych w zakresie zarządzania kryzysowego.

Więcej informacji:

http://www.polukr.net/2012/12/polsko-ukrainskie-seminarium-nt-zarzadzania-kryzysowego/

Działalność w roku 2013:

– od stycznia do listopada 2013 – projekt Ukraina w Unii Europejskiej. Celem projektu jest promocja integracji Ukrainy ze strukturami europejskimi.

Więcej informacji:

http://www.polukr.net/o-nas/projekt-ukraina-w-unii-europejskiej/

W marcu 2013r. Fundacja była współorganizatorem spotkania Klubu Kuchni Galicyjskiej, które odbyło się we Lwowie. Celem tej transgranicznej inicjatywy jest promocja współpracy i turystyki kulinarnej na ziemiach dawnej Galicji – obecnej południowo-wschodniej Polski i zachodniej Ukrainy).

W maju 2013r. wspólnie z Wyższą Szkołą Cła i Logistyki oraz Uniwersytetem Państwowym im. Wasyla Stefanika w Iwanofrankiwsku, przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie oraz Rady Obwodu Iwanofrankiwskiego w Warszawie zorganizowano konferencję dotyczącą relacji polsko-ukraińskich w perspektywie podpisania przez Ukrainę umowy stowarzyszeniowej z UE.

W czerwcu oraz we wrześniu i w październiku 2013r. przedstawiciele Fundacji i Portalu Polsko-Ukraińskiego polukr.net brali udział w konferencjach naukowych w Iwanofrankiwsku i Jaremczy oraz w Forum Ekonomicznym w Krynicy-Zdroju. Z kolei w listopadzie i grudniu 2013r. byli obecni na szczycie Partnerstwa Wschodniego w Wilnie oraz na Euromajdanie w Kijowie i innych miastach Ukrainy.

Działalność w roku 2014:

Od stycznia do marca głównym tematem prac Fundacji i Portalu Polsko-Ukraińskiego były wydarzenia związane z Euromajdanem w Kijowie, Lwowie i innych miejsach na Ukrainie.

Fundacja była współinicjatorem i partnerem w realizacji projektu pt. „NATO-POLSKA-UKRAINA. DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY” (szczegóły: http://nato.wsiz.edu.pl/). W ramach projektu przygotowano i zrealizowano debatę oraz konferencję naukową poświęconą kwestiom współpracy pomiędzy Polską i Ukrainą w ramach NATO oraz perspektywom jej rozwoju wobec aktualnych wyzwań związanych z niestabilną sytuacją na wschodzie Ukrainy.

Relacja z konferencji: http://www.polukr.net/2014/10/nato-polska-ukraina-doswiadczenia-i-perspektywy-2/

W ramach projektu została przygotowana publikacja monograficzna pt. „NATO-Polska-Ukraina. Partnerstwo dla Pokoju. 20 lat później”. Publikację można pobrać w formacie pdf.:

https://www.academia.edu/attachments/35837212/download_file?st=MTQxNzc5MDA0MSw4OS4yMzAuNzguMjUsNDcyODM0Ng%3D%3D&s=swp-toolbar

Projekt został sfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

W maju wspólnie z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania oraz Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej w Rzeszowie zorganizowana została polsko-ukraińska konferencja naukowa poświęcona zmianom, jakie zaszły na Ukrainie w związku z Euromadajdanem, w której wzięli udział m.in. przedstawiciele Uniwersytetu Przykarpackiego im. Wasyla Stefanika w Iwanofrankiwsku.

W sierpniu 2014 roku Portal Polsko-Ukraiński polukr.net objął swoim patronatem akcję „foruarmy” mającą na celu zbiórkę środków finansowych na zakup zestawów pierwszej pomocy dla żołnierzy Sił Zbrojnych Ukrainy biorących udział w działaniach w strefie ATO (szczegóły: http://foruarmy.eu/index.php/pl/)

W listopadzie 2014 Portal Polsko-Ukraiński polukr.net był patronem medialnym XIV Forum Ekonomicznego we Lwowie.

W dniu 1 grudnia 2014 roku we współpracy z organizacją „Euromajdan Warszawa” zorganizowano debatę pt. „Ukraina i Polska rok po Euromajdanie”, w której wzięli udział: dr Kazimierz Wóycicki ze Studium Europy Wschodniej i Akademii Europejskiej Krzyżowa oraz eksperci Fundacji Centrum Badań Polska-Ukraina: Adam Lelonek i Daniel Szeligowski.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.