wtorek, 16 kwiecień, 2024
pluken
Home / Wiadomości / Wschodnioeuropejskie Centrum Dialogu w Przemyślu – nowe możliwości dla polsko-ukraińskich projektów
Фото: POLUKR.net / Андрій Поліковський
Фото: POLUKR.net / Андрій Поліковський

Wschodnioeuropejskie Centrum Dialogu w Przemyślu – nowe możliwości dla polsko-ukraińskich projektów

Share Button

W Przemyślu, w ramach Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej powstało Wschodnioeuropejskie Centrum Dialogu IDEE, które będzie zajmować się projektami na rzecz współpracy w Europie Środkowej. Szczególna uwaga ma zostać poświęcona projektom związanym ze współpracą polsko-ukraińską.

Nazwa ośrodka IDEE – to skrót od słów „Integracja”, „Demokracja”, „Edukacja” i „Europa”. w ramach celów działalności Centrum wymienia się m.in. nauczanie języka polskiego, organizowanie seminariów i szkoleń dla dziennikarzy i przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego z Polski i Ukrainy, informowanie Ukraińców o możliwości podjęcia pracy w Polsce i Polaków o możliwościach, jakie stwarza Ukraina. Koordynatorem projektu jest dr Małgorzata Kuźbida, wykładowca PWSW.

Na początku września br. w PWSW obyły się warsztaty dla dziennikarzy, podczas których m.in. omówiono propozycje działalności, jaką powinno realizować podobne centrum.

Komentarz: dr Małgorzata Kuźbida, koordynator Centrum IDEE

„Wśród zadań Centrum znajduje się m.in. poszukiwanie możliwości integracji Ukrainy ze strukturami UE, współpracy pomiędzy społeczeństwami Polski i Ukrainy, zwłaszcza na pograniczu. Te działania będziemy realizować z poszanowaniem tradycji i tożsamości narodowej obu narodów. Będziemy także analizować zagrożenia dla rozwoju demokracji, zwłaszcza w Polsce i na Ukrainie.

Mamy zamiar wspierać rozwój społeczeństwa obywatelskiego, aktywnej postawy obywateli na szczeblu własnych krajów i ogólnoeuropejskim, mamy będziemy także wspierać inicjatywy dobroczynne i wolontariat. Pracujemy także nad programami, które będą sprzyjać rozwojowi relacji dobrosąsiedzkich pomiędzy Polakami i Ukraińcami na zasadach wzajemnego poszanowania, zaufania i szacunku. Chcemy też walczyć z negatywnymi stereotypami. W tym celu planujemy organizować debaty, seminaria i spotkania dla liderów z Polski i Ukrainy. Ma to sprzyjać rozwojowi dialogu w sferze socjalnej, naukowej, kulturalnej i biznesowej.

Chcielibyśmy również działać na rzecz rozwoju współpracy gospodarczej i rozwoju handlu pomiędzy krajami i przedsiębiorcami z Polski i Ukrainy pokazując korzyści z tej współpracy dla obu państw.

Centrum będzie realizować te cele poprzez prowadzenie kursów, seminariów, konferencji, wystaw, targów, tworzenie centrów rozwoju dla biznesu, wyjazdy naukowe, konkursy, itp. Będziemy organizować spotkania i dyskusje ludzi kultury, nauki, wykłady. Wkrótce powstanie strona internetowa”.

Ihor Tymots

Share Button

Czytaj również

Fot. ukrinform.ua

Służba Przygraniczna Ukrainy: na razie nie widać koncentracji rosyjskich wojsk

Dowódca Państwowej Służby Przygranicznej odniósł się do doniesień o rosyjskich planach ofensywy Według ocen strony …