czwartek, 29 wrzesień, 2022
pluken
Home / Wiadomości / Sprawozdanie merytoryczne 2014

Sprawozdanie merytoryczne 2014

Share Button

Działalność w roku 2014:

Od stycznia do marca głównym tematem prac Fundacji i Portalu Polsko-Ukraińskiego były wydarzenia związane z Euromajdanem w Kijowie, Lwowie i innych miejsach na Ukrainie.

Fundacja była współinicjatorem i partnerem w realizacji projektu pt. „NATO-POLSKA-UKRAINA. DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY” (szczegóły: http://nato.wsiz.edu.pl/). W ramach projektu przygotowano i zrealizowano debatę oraz konferencję naukową poświęconą kwestiom współpracy pomiędzy Polską i Ukrainą w ramach NATO oraz perspektywom jej rozwoju wobec aktualnych wyzwań związanych z niestabilną sytuacją na wschodzie Ukrainy.

Relacja z konferencji: http://www.polukr.net/2014/10/nato-polska-ukraina-doswiadczenia-i-perspektywy-2/

W ramach projektu została przygotowana publikacja monograficzna pt. „NATO-Polska-Ukraina. Partnerstwo dla Pokoju. 20 lat później”. Publikację można pobrać w formacie pdf.:

https://www.academia.edu/attachments/35837212/download_file?st=MTQxNzc5MDA0MSw4OS4yMzAuNzguMjUsNDcyODM0Ng%3D%3D&s=swp-toolbar

Projekt został sfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

W maju wspólnie z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania oraz Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej w Rzeszowie zorganizowana została polsko-ukraińska konferencja naukowa poświęcona zmianom, jakie zaszły na Ukrainie w związku z Euromadajdanem, w której wzięli udział m.in. przedstawiciele Uniwersytetu Przykarpackiego im. Wasyla Stefanika w Iwanofrankiwsku.

W sierpniu 2014 roku Portal Polsko-Ukraiński polukr.net objął swoim patronatem akcję „foruarmy” mającą na celu zbiórkę środków finansowych na zakup zestawów pierwszej pomocy dla żołnierzy Sił Zbrojnych Ukrainy biorących udział w działaniach w strefie ATO (szczegóły:http://foruarmy.eu/index.php/pl/)

W listopadzie 2014 Portal Polsko-Ukraiński polukr.net był patronem medialnym XIV Forum Ekonomicznego we Lwowie.

W dniu 1 grudnia 2014 roku we współpracy z organizacją „Euromajdan Warszawa” zorganizowano debatę pt. „Ukraina i Polska rok po Euromajdanie”, w której wzięli udział: dr Kazimierz Wóycicki ze Studium Europy Wschodniej i Akademii Europejskiej Krzyżowa oraz eksperci Fundacji Centrum Badań Polska-Ukraina: Adam Lelonek i Daniel Szeligowski.

 

______________________________________________________________________________

Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Badań Polska-Ukraina za okres 1.01.2013-31.12.2013r.

1. Dane podmiotu, którego dotyczy sprawozdanie:
Fundacja Centrum Badań Polska-Ukraina
Adres: ul. Armii Krajowej 16, 36-200 Brzozów, woj. podkarpackie
Numer KRS: 0000462388
NIP: 6861685422
REGON: 180977264
Data rejestracji w KRS: 10.04.2013r.

2. Skład organów Fundacji:
Zarząd Fundacji:
– Dariusz Materniak (prezes zarządu)

3. Cele Fundacji:
1. Rozpowszechnianie i popularyzacja wiedzy o stosunkach międzynarodowych, w tym przede wszystkim o stosunkach polsko-ukraińskich, promocja i podtrzymywanie wspólnych tradycji obszarów przygranicznych,
2. Wspieranie i promowanie działalności naukowo-badawczej w zakresie nauki o stosunkach polsko-ukraińskich,
3. Stymulowanie społecznej dyskusji na temat polskiej polityki zagranicznej i współczesnych relacji pomiędzy Polską a Ukrainą,
4. Działania na rzecz kultywowania różnorodności kulturowej, na rzecz mniejszości narodowych a także szeroko rozumianego rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i wspólnot lokalnych.
5. Rozwój transgranicznych kontaktów międzyludzkich i inicjatyw społecznych, współpracy naukowej i edukacyjnej, imprez kulturalnych i sportowych.

4. Opis działalności statutowej Fundacji:

Od kwietnia do listopada 2013 – projekt Ukraina w Unii Europejskiej. Celem projektu jest promocja integracji Ukrainy ze strukturami europejskimi.

W maju 2013r. wspólnie z Wyższą Szkołą Cła i Logistyki oraz Uniwersytetem Państwowym im. Wasyla Stefanika w Iwanofrankiwsku, przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie oraz Rady Obwodu Iwanofrankiwskiego w Warszawie zorganizowano konferencję dotyczącą relacji polsko-ukraińskich w perspektywie podpisania przez Ukrainę umowy stowarzyszeniowej z UE.

W czerwcu oraz we wrześniu i w październiku 2013r. przedstawiciele Fundacji i Portalu Polsko-Ukraińskiego polukr.net brali udział w konferencjach naukowych w Iwanofrankiwsku i Jaremczy oraz w Forum Ekonomicznym w Krynicy-Zdroju.

W listopadzie i grudniu 2013r. byli obecni na szczycie Partnerstwa Wschodniego w Wilnie oraz na Euromajdanie w Kijowie i innych miastach Ukrainy.

5. Opis działalności gospodarczej:
Nie była prowadzona działalność gospodarcza w okresie, którego dotyczy sprawozdanie.
6. Uchwały zarządu Fundacji:
W okresie, którego dotyczy sprawozdanie nie były przyjmowane uchwały zarządu Fundacji.

7. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów:

W omawianym okresie czasu Fundacja nie uzyskiwała przychodów.

8. Informacja o poniesionych kosztach:

W okresie, którego dotyczy sprawozdanie Fundacja nie ponosiła kosztów działalności.

9. Fundacja nie realizowała działalności zleconej przez podmioty administracji państwowej lub samorządowej, w okresie, którego dotyczy sprawozdanie.

10. Fundacja nie składała deklaracji podatkowych w okresie, którego dotyczy sprawozdanie.

11. Dane o:

a) Liczbie osób zatrudnionych – Fundacja nie zatrudniała pracowników
b) Kwocie wypłaconych wynagrodzeń – nie były wypłacane
c) Wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – nie dotyczy
d) Wydatki na wynagrodzenia z tytułu umowy – zlecenia – brak kosztów, wobec faktu, iż tego rodzaju umowy były zawierane.
e) Udzielonych przez Fundację pożyczkach – brak
f) Kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych – 0,00 zł (środki finansowe pozostawały w kasie fundacji – patrz: zeznanie podatkowe fundacji za rok 2013).
g) Wartości nabytych obligacji – brak
h) Wartości nabytych nieruchomości – brak
i) Nie zostały nabyte środki trwałe – brak kosztów.
j) Zeznanie podatkowe Fundacji za rok 2013 w załączeniu (sporządzone, zgodnie z obowiązującymi przepisami do dnia 31.03.2014r.)

12. W 2013 roku w Fundacji nie były prowadzone kontrole.

Share Button

Czytaj również

Fot. prezydent.pl

NATO ostrzega Rosję przed zastosowanie broni atomowej

Według sekretarza generalnego NATO, Rosji będą grozić poważne konsekwencje w wypadku zastosowania broni nuklearnej. „Oni …

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.