czwartek, 9 Lipiec, 2020
pluken
Home / Współpraca polsko-ukraińska / Polsko-ukraińskie seminarium nt. zarządzania kryzysowego
IMG_7649

Polsko-ukraińskie seminarium nt. zarządzania kryzysowego

Share Button

W dniach 28-30 listopada 2012 roku w Rzeszowie odbyło się seminarium poświęcone problematyce zarządzania kryzysowego w Polsce i na Ukrainie oraz współpracy obu krajów w tej dziedzinie. Organizatorem spotkania była Fundacja Partnerstwo na Rzecz Demokracji oraz Wyższa Szkoła Prawa i Administracji, w siedzibie której odbywały się prace seminarium.

W seminarium wzięli udział przedstawiciele polskich służb i organów odpowiedzialnych za zarządzani kryzysowe, w tym m.in. przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Wojewódzkiej Policji, Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, wykładowcy akademiccy zajmujący się tą tematyką oraz ich ukraińscy odpowiednicy: przedstawiciele ukraińskiej Straży Pożarnej, Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych, Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Bezpieczeństwa Życia oraz Lwowskiego Uniwersytetu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. W seminarium uczestniczyli także dziennikarze z Polski i Ukrainy.

W pierwszej części seminarium omówiono kwestie związane z funkcjonowaniem polskiego systemu zarządzania kryzysowego. Dr Paweł Łuczkowski, pracownik WSPiA, omówił kształtowanie się i rozwój tego systemu w Polsce, który rozpoczął się po 1997 roku i powodzi na Dolnym Śląsku, by w niecałe dziesięć lat później zyskać rangę jednego z kluczowych elementów dla bezpieczeństwa państwa, co znalazło swoje odzwierciedlenie w zapisach Strategii Bezpieczeństwa Narodowego z 2007 roku. W polskiej ustawie o zarządzaniu kryzysowym, która została uchwalona również w 2007 roku zwrócono uwagę na nowe zagrożenia, formułując ich bardziej aktualny katalog: znalazły się wśród nich między innymi różne formy terroryzmu, takie jak bioterroryzm czy cyberterroryzm – problemy, o których piętnaście czy dwadzieścia lat temu nie wspominano lub zwyczajnie nie istniały, a także zagrożenia, których źródłem jest środowisko naturalne, takie jak powodzie czy trąby powietrzne, które szczególnie często występują w Polsce.

Testem dla systemu zarządzania kryzysowego w Polsce była organizacja Euro 2012. O funkcjonowanie tego systemu przed i w czasie Mistrzostw opowiedziała uczestnikom seminarium Edyta Szafran z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Przygotowania do zabezpieczenia Euro 2012 trwały faktycznie od dnia, w którym Polska wspólnie z Ukrainą otrzymała zadanie zorganizowania tego wydarzenia, czyli od 2007 roku. Dotyczyły one całego kraju, choć szczególne znaczenie i skalę miały w miastach-gospodarzach. Obok przygotowania poszczególnych służb do działań w trakcie tego wydarzenia, szczególny nacisk położono na odpowiednią koordynację ich działań i wymianę informacji – w tym celu na czas Mistrzostw powołano Krajowy Sztab Koordynacyjny, w ramach którego współpracowali funkcjonariusze poszczególnych służb (Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, itd.), Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, a także przedstawiciele UEFA. Sztab funkcjonował przez cały okres Mistrzostw w trybie 24/7 (24 godziny, 7 dni w tygodniu). Szczęśliwie, podczas Euro nie doszło do żadnych poważnych incydentów – w czasie całych Mistrzostw zatrzymano za drobne wykroczenia łącznie 652 osoby, w tym 179 obcokrajowców, co wobec faktu, iż do Polski przyjechało łącznie 2,74 miliona cudzoziemców wskazuje, iż był to bardzo spokojny okres.

System zarządzania kryzysowego w Polsce, a także jego elementy składowe w poszczególnych województwach są cały czas modernizowane. Plan wprowadzenia nowego Systemu Powiadamiania Ratunkowego w województwie podkarpackim przedstawił dr Stanisław Rysz, z-ca dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie. System ten, ma być dostosowany do specyfiki województwa podkarpackiego, gdzie charakterystyczne są obszary słabo zaludnione i trudno dostępne, zwłaszcza w południowo-wschodniej części województwa. Założenia nowego systemu przewidują, iż będzie on opierał się na funkcjonowaniu dwóch CPR – Centrów Powiadamia Ratunkowego (w Rzeszowie i Krośnie), obsługujących odpowiednio północną i południową część województwa, które zostanie podzielone na pięć rejonów (odpowiednio 3 i 2 dla każdego z CPR). Aktualne założenia projektu przewidują, iż system zacznie w pełni funkcjonować w pierwszej połowie 2014 roku.

Druga część seminarium była poświęcona praktycznym aspektom zarządzania kryzysowego. Starszy brygadier Stanisław Sulenta z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej omówił działania PSP prowadzone poza granicami Polski w związku z występowaniem różnego typu katastrof i klęsk żywiołowych. Pierwszą tego rodzaju misją były działania polskich ratowników po trzęsieniu ziemi w Armenii w 1988 roku. W kolejnych latach grupy ratownicze PSP uczestniczyły w działaniach m.in. w Pakistanie, w Iranie, na Haiti, a także w Rosji i na Ukrainie. Obecnie, grupy ratownicze PSP posiadają pełne zaplecze logistyczne, zdolne do przemieszczenia drogą lotniczą w dowolny region świata.

Uczestnicy seminarium mieli także okazję zwiedzić przejście graniczne w Medyce na granicy polsko-ukraińskiej. Podczas wizyty zapoznali się z zasadami funkcjonowania stanowisk, na których dokonywana jest odprawa celno-paszportowa osób wjeżdżających i wyjeżdżających do i z Polski, a także zapoznali się z danymi dotyczącymi funkcjonowania przejścia w okresie szczególnego natężenia ruchu na granicy polsko-ukraińskiej jakim był czerwiec 2012 roku.

Share Button

Czytaj również

Fot. Andrij Polikowskij

Linia kolejowa z Lwowa do granicy z Polską powstanie w 2021 roku

Budowa linii kolejowej do granicy z Polską będzie kosztować 20,8 mln dolarów – wynika z …

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.