niedziela, 25 wrzesień, 2022
pluken
Home / Wiadomości / Donbas: ATO zastąpiła Operacja Sił Połączonych
Фото: POLUKR. net / Андрій Поліковський
Фото: POLUKR. net / Андрій Поліковський

Donbas: ATO zastąpiła Operacja Sił Połączonych

Share Button

30 kwietnia br. status działań zbrojnych na wschodzie Ukrainy został zmieniony z Operacji Antyterrorystycznej (ATO) na Operację Sił Połączonych (ukr. Operacja Objednanych Sil, OOS). Zmiana ta wynika z zapisów ustawy „O polityce państwa dla zabezpieczenia suwerenności Ukrainy na tymczasowo okupowanych terytoriach obwodów donieckiego i ługańskiego” (tzw. ustawa o reintegracji Donbasu). Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła tą ustawę 18 stycznia, a prezydent podpisał ją 20 lutego br.

Wspomniana ustawa systematyzuje użycie Sił zbrojnych Ukrainy do realizacji zadań w ramach OOS. Przewiduje ona dokładną strukturę systemu dowodzenia, podporządkowania wskazanych sił i zasobów kierownictwu wojskowemu, stworzenie sztabu operacyjnego jako głównego organu dowodzenia operacją na wskazanych obszarze. „Kierowanie przechodzi do armii. W SZU pojawiają się dodatkowe uprawnienia co do reagowania na agresję, a jednostki Gwardii Narodowej, SBU, Służby Przygranicznej, Policji i inne przechodzą w podporządkowanie Siłom Zbrojnym” – poinformował prezydent Ukrainy.

Na dowódcę OOS został wyznaczony generał-porucznik Serhij Najew, który zgodnie z zapisami ustawy ma przedstawiać prezydentowi plany i założenia dotyczące działań w strefie OOS, zatwierdzane przez prezydenta.

W ramach strefy objętej OOS obowiązuje stan nadzwyczajny, mogą być wyznaczane także strefy ograniczonego dostępu lub zamknięte. Dostęp do tych obszarów będzie zależał od decyzji osób wyznaczonych do dowodzenia na poszczególnych szczeblach operacji. Został także ustanowiony reżim przebywania w strefie osób, które nie są zaangażowane w działania, obejmujący obszary:
– „zielony” – przebywanie i przemieszczanie osób ma miejsce bez ograniczeń, z wyjątkiem stref ograniczonego dostępu,
– „żółty” – przebywania i przemieszczanie osób odbywa się na podstawie dokumentów tożsamości, z uwzględnieniem przeszukań osób, pojazdów i rzeczy, realizowany na granicach stref zamkniętych i w strefach zamkniętych,
– „czerwony” – przebywanie osób w tych obszarach jest zabronionym, a dostęp możliwy jedynie na bazie pozwolenia wydanego przez dowództwo OOS. Ten reżim dostępu ustanawiany jest w obszarze działań bojowych i w rejonach zamkniętych.

Na podstawie: president.gov.ua, ukrinform.ua

Share Button

Czytaj również

Władimir Putin i Siergiej Szojgu / fot. kremlin.ru, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=58648238

Rosja: częściowa mobilizacja to przyznanie się do porażki przez Putina

Prezydent Rosji Władimir Putin ogłosił dziś częściową mobilizację w Rosji z powodu trwającej wojny w …