środa, 21 luty, 2024
pluken
Home / Komentarze i opinie / Jak uchodźca może otrzymać pomoc prawną w Polsce?
Фото: panoramafirm.pl
Фото: panoramafirm.pl

Jak uchodźca może otrzymać pomoc prawną w Polsce?

Share Button
Фото: panoramafirm.pl
Фото: panoramafirm.pl

Od stycznia tego roku została wprowadzona instytucja nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób, które starają się w Polsce o ochronę międzynarodową. Program dotyczy także wnioskodawców z Ukrainy.

W pierwszym rzędzie niezbędne jest podkreślenie faktu, że bezpłatna pomoc prawna dla cudzoziemców nie jest zasadą i dotyczy wyłącznie postępowań związanych z ochroną międzynarodową, czyli nadaniem statusu uchodźcy lub udzieleniem ochrony uzupełniającej. Oznacza to, że tego rodzaju pomoc nie przysługuje osobom, które starają się o przyjazd lub o prawo pobytu w Polsce na zwykłych zasadach.

Pomoc ta polega na reprezentacji przez licencjonowanego prawnika (adwokata lub radcę prawnego), bądź przez organizację pozarządową. Wynagrodzenie dla prawników lub dla organizacji społecznych za daną sprawę wypłaca Urząd, a wnioskodawca nie ponosi żadnych kosztów z tym związanych. Lista prawników oraz organizacji wraz z ich danymi kontaktowymi znajduje się na specjalnej zakładce na stronie Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Reprezentacja nie dotyczy jednak całego postępowania i wszystkich czynności, ale jedynie takich, które wyraźnie wymienia ustawa. Pomoc prawna obejmuje przygotowanie i złożenie odwołania oraz zastępstwo w postępowaniu odwoławczym od odmownych decyzji w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej, nie obejmuje natomiast postępowania w pierwszej instancji administracyjnej danej sprawy (od złożenia wniosku w placówce Straży Granicznej do wydania decyzji przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców). Nie dotyczy też postępowania przed sądem administracyjnym, które może wszcząć każdy wnioskodawca, niezadowolony z ostatecznego rozstrzygnięcia administracyjnego organu odwoławczego, którym jest Rada do Spraw Uchodźców.

Pozostałe rodzaje postępowań, w których możliwe jest uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej to pozbawienie statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej oraz sprawy przekazania wnioskodawcy do państwa członkowskiego, które jest odpowiedzialne za rozpatrzenie jego wniosku. Dodatkowo pomoc prawna ograniczona tylko do przygotowania i złożenia odwołania dotyczy spraw: umorzenia postępowania w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej, uznania takiego wniosku za niedopuszczalny oraz odmowy uwzględnienia oświadczenia wnioskodawcy o zamiarze dalszego ubiegania się o udzielenie ochrony międzynarodowej.

Pewną wadą wprowadzonych regulacji jest brak przedłużenia terminu na złożenie odwołania w związku z poszukiwaniem pomocy prawnej. Uprawniony musi więc działać szybko, ponieważ obowiązuje go zwykły, 14-dniowny termin na złożenie odwołania. W tym czasie musi wybrać prawnika lub organizację społeczną (licząc się z tym, że dany pełnomocnik ma prawo odmówić udzielenia pomocy, czyli przyjęcia danej sprawy), a wybrany już pełnomocnik musi mieć czas na przygotowanie odwołania. Sprawy o udzielenie ochrony międzynarodowej są z reguły bardzo trudne, więc pełnomocnik może potrzebować sporo czasu, żeby zapoznać się ze szczegółami sprawy. Dlatego nie warto czekać do ostatnich dni terminu.

Michał Lelonek

Radca Prawny

Share Button

Czytaj również

ua

Pierwsze efekty ukraińskiej kontrofensywy. Reakcja Putina

13 CZERWCA 2023 by REDAKCJA 0000 Ukraińska kontrofensywa, która rozpoczęła się w zeszłym tygodniu, przyniosła pierwsze owoce …

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.