środa, 1 grudzień, 2021
pluken
Home / Wiadomości / Brygada Litewsko–Polsko-Ukraińska uczestniczy w międzynarodowym ćwiczeniu RAPID TRIDENT-17 na Ukrainie
Fot. LITPOLUKRBRIG
Fot. LITPOLUKRBRIG

Brygada Litewsko–Polsko-Ukraińska uczestniczy w międzynarodowym ćwiczeniu RAPID TRIDENT-17 na Ukrainie

Share Button

Ceremonia otwarcia Ćwiczenia RAPID TRIDENT 17 odbyła się 11 września na terenie Ośrodka Poligonowego w Jaworowie na Ukrainie.

W ćwiczeniu udział bierze około 1800 żołnierzy z 14 krajów, w tym Bułgarii, Kanady, Estonii, Włoch, Gruzji, Litwy, Mołdawii, Norwegii, Polski, Rumunii, Turcji, Ukrainy, Wielkiej Brytanii oraz Stanów Zjednoczonych.

Wśród żołnierzy z krajów i państw NATO oraz państw partnerów NATO uczestniczących w ćwiczeniu znajduje się również grupa oficerów z Wielonarodowej Brygady LITPOLUKRBRIG.

„To duże wielonarodowe ćwiczenie jest w części produktem naszej Brygady” – stwierdził ppłk Dariusz Czekaj, zastępca Szefa Sztabu ds. Operacyjnych. „Aktywnie uczestniczyliśmy razem z naszymi partnerami z Sił Lądowych USA Europa w procesie przygotowania ćwiczenia, a teraz w fazie realizacji, będziemy występować w roli dowództwa szczebla nadrzędnego (ang. HICON Higher Control) ćwiczących wojsk”.

„To ćwiczenie ma na celu dalsze zacieśnienie współpracy z NATO oraz USAREUR (United States Army Europe), co pozwala nam rozwijać nasze możliwości działania, doskonalić współdziałanie z partnerami, zwiększać zaangażowanie w kolejne ćwiczenia” – podkreślił Szef Sztabu LITPOLUKRBRIG ppłk Eligijus Senulis.

Warto zacytować słowa, które podczas ceremonii otwarcia wypowiedział płk David Jordan dowódca amerykańskiej 45 Brygadowej Grupy Bojowej (45th Infantry Brigade Combat Team) oraz Międzynarodowej Grupy Szkoleniowej Ukraina (Joint Multinational Training Group – Ukraine, JMTG-U): „Ćwiczenia, takie jak Rapid Trident, dają nam możliwość uczyć się na błędach bez ponoszenia konsekwencji oraz ,,Każdy powinien wykorzystać tę okazję, skoncentrować się na ciężkiej pracy, gromadzeniu doświadczeń, obserwacji, bo zdecydowanie lepsza jest nauka na błędach na ćwiczeniu, niż na polu bitwy, gdzie może kosztować cenę najwyższą”.

6F82BA2689294F78BF7F5BA429C494B4

Odbywające się co roku ćwiczenia Rapid Trident służą umacnianiu zdolności współdziałania operacyjnego sił zbrojnych Ukrainy, USA oraz innych krajów sojuszniczych i partnerskich. Tegoroczne ćwiczenie odbywa się w dniach 8-23 września 2017 roku na obiektach Międzynarodowego Centrum Bezpieczeństwa i Operacji Pokojowych (International Peacekeeping and Securite Centre, IPSC) w Jaworowie na Ukrainie.

BB9BBB962F4A4A87AFA42CB9CD4AEC49
Ćwiczenie ma na celu wspieranie interoperacyjności między Ukrainą, Stanami Zjednoczonymi, sojusznikami z NATO oraz krajami partnerskimi. Koncentruje się na operacjach pokojowych oraz stabilizacyjnych. Prowadzone na poziomie brygady jako ćwiczenie dowódczo-sztabowe wspomagane komputerowo, zintegrowane z ćwiczeniem taktycznym z wojskami na poziomie batalionu oraz plutonu.

Mjr Tomasz Pędzik

Źródło: LITPOLUKRBRIG

Share Button

Czytaj również

Kryzys migracyjny na granicy polsko-białoruskiej. Operacja Silne Wsparcie. Fot. Wojska Obrony Terytorialnej.

Rosja i jej wielka gra – wymiar militarny

Działania Federacji Rosyjskiej wobec krajów Europy Środkowo i Wschodniej, realizowane w celu ugruntowania swoich wpływów, …