wtorek, 18 Maj, 2021
pluken
Home / Wiadomości / Wschodnioeuropejskie Centrum Dialogu w Przemyślu – nowe możliwości dla polsko-ukraińskich projektów
Фото: POLUKR.net / Андрій Поліковський
Фото: POLUKR.net / Андрій Поліковський

Wschodnioeuropejskie Centrum Dialogu w Przemyślu – nowe możliwości dla polsko-ukraińskich projektów

Share Button

W Przemyślu, w ramach Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej powstało Wschodnioeuropejskie Centrum Dialogu IDEE, które będzie zajmować się projektami na rzecz współpracy w Europie Środkowej. Szczególna uwaga ma zostać poświęcona projektom związanym ze współpracą polsko-ukraińską.

Nazwa ośrodka IDEE – to skrót od słów „Integracja”, „Demokracja”, „Edukacja” i „Europa”. w ramach celów działalności Centrum wymienia się m.in. nauczanie języka polskiego, organizowanie seminariów i szkoleń dla dziennikarzy i przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego z Polski i Ukrainy, informowanie Ukraińców o możliwości podjęcia pracy w Polsce i Polaków o możliwościach, jakie stwarza Ukraina. Koordynatorem projektu jest dr Małgorzata Kuźbida, wykładowca PWSW.

Na początku września br. w PWSW obyły się warsztaty dla dziennikarzy, podczas których m.in. omówiono propozycje działalności, jaką powinno realizować podobne centrum.

Komentarz: dr Małgorzata Kuźbida, koordynator Centrum IDEE

„Wśród zadań Centrum znajduje się m.in. poszukiwanie możliwości integracji Ukrainy ze strukturami UE, współpracy pomiędzy społeczeństwami Polski i Ukrainy, zwłaszcza na pograniczu. Te działania będziemy realizować z poszanowaniem tradycji i tożsamości narodowej obu narodów. Będziemy także analizować zagrożenia dla rozwoju demokracji, zwłaszcza w Polsce i na Ukrainie.

Mamy zamiar wspierać rozwój społeczeństwa obywatelskiego, aktywnej postawy obywateli na szczeblu własnych krajów i ogólnoeuropejskim, mamy będziemy także wspierać inicjatywy dobroczynne i wolontariat. Pracujemy także nad programami, które będą sprzyjać rozwojowi relacji dobrosąsiedzkich pomiędzy Polakami i Ukraińcami na zasadach wzajemnego poszanowania, zaufania i szacunku. Chcemy też walczyć z negatywnymi stereotypami. W tym celu planujemy organizować debaty, seminaria i spotkania dla liderów z Polski i Ukrainy. Ma to sprzyjać rozwojowi dialogu w sferze socjalnej, naukowej, kulturalnej i biznesowej.

Chcielibyśmy również działać na rzecz rozwoju współpracy gospodarczej i rozwoju handlu pomiędzy krajami i przedsiębiorcami z Polski i Ukrainy pokazując korzyści z tej współpracy dla obu państw.

Centrum będzie realizować te cele poprzez prowadzenie kursów, seminariów, konferencji, wystaw, targów, tworzenie centrów rozwoju dla biznesu, wyjazdy naukowe, konkursy, itp. Będziemy organizować spotkania i dyskusje ludzi kultury, nauki, wykłady. Wkrótce powstanie strona internetowa”.

Ihor Tymots

Share Button

Czytaj również

Fot. premier.gov.pl

Polska zwołuje spotkanie Grupy V4 wobec działań Rosji

Premier RP Mateusz Morawiecki zainicjował spotkanie krajów Grupy Wyszehradzkiej w związku z działaniami Rosji i …