niedziela, 3 grudzień, 2023
pluken
Home / Wiadomości / Nieznane poznane?
Fot. PWSW
Fot. PWSW

Nieznane poznane?

Share Button

W dniach 17-22 września 2017r. w siedzibie przemyskiej Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w ramach projektu pt. „Znane i nieznane – wspólne dziedzictwo polsko-ukraińskiego pogranicza – jego wpływ na budowanie współczesnych więzi społecznych” odbył się cykl warsztatów dla dziennikarzy i członków NGO z Ukrainy.  Jest to zadanie publiczne, współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Dyplomacja Publiczna 2017 – komponent „II Wymiar wschodni polskiej polityki zagranicznej 2017”.

Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez coraz prężniej działające Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół PWSW w Przemyślu, a współorganizatorem projektu została uczelnia.

Jak można przeczytać w informacji o projekcie, jego celem było pogłębienie wiedzy dziennikarzy oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych z Ukrainy na temat Polski oraz stosunków polsko-ukraińskich, ze szczególnym uwzględnieniem relacji społecznych na terenach pogranicza.

Uczestnicy projektu reprezentowali całą Ukrainę, wśród dziennikarzy i członków organizacji pozarządowych byli bowiem przedstawiciele ze Lwowa, Drohobycza, Iwano-Frankiwska, Charkowa, oraz odległej Odessy i Czernichowa. Taki dobór uczestników nie był przypadkowy. Dzięki temu mogli oni skonfrontować swoje postrzeganie stosunków polsko-ukraińskich, które różniło się – czasami znacznie – w zależności od miejsca zamieszkania i działania. Spotkania pokazały, że mimo sporów w dyskusji, różnic w argumentach, którymi posługiwali się uczestnicy współpraca jest możliwa i przede wszystkim potrzebna, zarówno na płaszczyźnie polsko-ukraińskiej, jak i ukraińsko-ukraińskiej.

Ważną kwestią w tym zakresie, poruszoną podczas warsztatów, było wskazanie na niedostateczną liczbę ukraińskich publikacji, dotyczących historii polskiej, a wychodzących spod ręki polskich historyków i naukowców. Jak zauważyła dr Małgorzata Kuźbida, koordynator projektu, nastał czas, w którym Ukraińcy chcą poznawać polskie opracowania dotyczące historii naszego i ich kraju. Ma być to jednak proces obustronny, bowiem w takiej dyskusji potrzebne jest wzajemne poznanie swoich punktów widzenia. Sprzyjałoby temu lepsze zrozumienie niuansów językowych, które w pracy dziennikarza, zajmującego się tematyką pogranicza mogą mieć kluczowe znaczenie. Stąd idea uruchomienia Centrum Języka i Kultury Polskiej, działającego przy uczelni. Ale to nie jedyny pomysł na działania okołodydaktyczne uczelni, które miałyby wejść we wspólną przestrzeń polsko-ukraińską. Pokłosiem projektu „Znane i nieznane” ma być również Wschodnioeuropejskie Centrum Dialogu.

Integralną częścią programu było pokazanie dziedzictwa kulturowego Przemyśla i okolic. Uczestnicy warsztatów mogli zwiedzić nie tylko sztandarowe punkty turystyczne Przemyśla, ale również Posadę Rybotycką i Kalwarię Pacławską. Są to tereny, na które Ukraińcy patrzą wciąż przez pryzmat tragicznej historii swych dziadków. Obie strony mają świadomość, że ta historia będzie jeszcze długo dzielić narody, ponieważ wciąż jest pełna emocji, wynikających z nierozwiązanych spraw.

Finał projektu miał swoje miejsce we Lwowie. Uczestnicy zwiedzili miasto, wędrując szlakiem łacińskich inskrypcji znajdujących się na lwowskich budynkach i pomnikach. Podczas uroczystej kolacji wręczono wszystkim certyfikaty potwierdzające udział w projekcie, a uczestnicy wyrazili chęć wzięcia udziału w kolejnych edycjach. Taki też jest plan organizatorów, którzy chcą kontynuować i wzmocnić rozpoczętą współpracę.

Źródło: PWSW

Share Button

Czytaj również

Fot. Flickr/Петро Порошенко

Komisja Europejska rekomenduje rozpoczęcie rozmów akcesyjnych z Ukrainą

Według KE, Ukraina wykonała 90% rekomendacji, co uzasadnia rozpoczęcie rozmów Równocześnie, według oceny Komisji Europejskiej, …