sobota, 3 grudzień, 2022
pluken
Home / Współpraca polsko-ukraińska / Międzynarodowe Forum Ukraina: od przeszłości do przyszłości
Fot. twitter.com/ADeshchytsia
Fot. twitter.com/ADeshchytsia

Międzynarodowe Forum Ukraina: od przeszłości do przyszłości

Share Button

W dniu 18 kwietnia w Warszawie odbyło się forum „Ukraina: od przeszłości do przyszłości”, zorganizowane przez kancelarię „HD Partners” z Lwowa i jej prezesa, Wołodymyra Głaszczekowa, przy współpracy z administracją obwodu lwowskiego oraz firmami Baker Tilly Ukraine i Nexia DK.

Obrady Forum otworzył ambasador Ukrainy w Polsce, Andrij Deszczyca, który przyznał, iż toczący się na wschodzie Ukrainy konflikt zbrojny oraz niestabilność polityczna istotnie nie sprzyjają zagranicznym inwestycjom. Mimo tego, zachodnia część kraju, położona z dala od obszarów ogarniętych konfliktem zbrojnym to nadal bardzo dobre miejsce dla biznesu.  Ambasador zwrócił uwagę na fakt, iż jedną z najpoważniejszych barier zarówno dla przedsiębiorców jak i dla wszystkich innych osób i podmiotów jest granica państwowa pomiędzy Polską a Ukrainą, przekroczenie której jest dalekie od sprawnego. Strona ukraińska stara się rozwiązać ten problem m.in. przeznaczając środki finansowe uzyskane w ramach kredytu od Polski na rozbudowę przejść granicznych i infrastruktury w rejonach przygranicznych, co również jest istotnym czynnikiem dla inwestorów. Istotną kwestią, zwłaszcza z punktu widzenia wdrażania reform, ale również dla biznesu, byłoby przedstawienie stronie ukraińskiej jasnej perspektywy członkostwa przez Unię Europejską, jak na razie jednak nie ma o tym mowy. Niewątpliwym krokiem naprzód jest za to perspektywa zniesienia wiz dla obywateli Ukrainy podróżujących do krajów UE.

Kwestie związane z praktycznymi aspektami inwestowania w obwodzie lwowskim poruszył podczas swojego wystąpienia Roman Matys, zastępca szefa lwowskiej administracji obwodowej, który również zwrócił uwagę na przewagi konkurencyjne zachodniej części Ukrainy wobec innych regionów. Są to przede wszystkim dogodne położenie, wykwalifikowane kadry pracownicze i naukowe, dostępność surowców, tradycje oraz historyczne doświadczenia kontaktów z krajami zachodnimi oraz bezpieczeństwo. Czynnikiem który w szczególności zachęca zachodnie firmy do lokowania swoich inwestycji na Ukrainie jest poszukiwanie przez nie stosunkowo taniej, ale wykwalifikowanej siły roboczej. Istotne znaczenie ma także pozytywne nastawienie lokalnej administracji, zorientowane na pomoc inwestorom w radzeniu sobie z praktycznymi problemami ich działalności – poprawie relacji z biznesem w obwodzie lwowskim służą m.in. praktyki takie jak comiesięczne spotkania przedstawicieli władz lokalnych, organów administracji państwowej (w tym m.in. służb celnych) i biznesu. Jednym z efektów tej polityki jest decyzja japońskiej firmy Fujikura o zlokalizowaniu we Lwowie swojej fabryki, która ma dać zatrudnienie trzem tysiącom osób.

Pomimo szeregu negatywnych czynników, inwestowanie i odnoszenie sukcesów na Ukrainie przez zachodnie firmy jest możliwe, o czym świadczy przykład firmy Modern-Expo Group, przedstawiony przez jej prezesa, Bogdana Łukasika. Zwrócił on uwagę na czynniki sprzyjające inwestorom takie jak wykwalifikowane kadry, rozwiniętą infrastrukturę i stosunkowo prosty system podatkowy. Mimo problemów, takich jak niestabilność polityczna i powolne tempo wdrażania reform, firmie Modern-Expo udało się w ciągu ostatnich dwóch lat osiągnąć wzrost obrotów na poziomie 45%. Obecnie zatrudnia ponad 2000 pracowników w zakładach w Łucku i Dniepropietrowsku, planuje również otwarcie kolejnego zakładu produkcyjnego.

Praktyczne rozwiązania, będące znaczącymi ułatwieniami w funkcjonowaniu przedsiębiorstw przedstawili także: Julia Pynzenyk – ekspert Ukraińsko-Polskiego Centrum Rozwoju Biznesu Kredobanku (ukraiński oddział Banku PKO BP) we Lwowie, Robert Lech i Roman Bilyk – reprezentujący firmę Nexia (oddziały w Polsce i na Ukrainie), a także Alona Skiczko, partner w firmie Baker Tilly Ukraine.

Poza wartością czysto merytoryczną, forum było także doskonałą okazją do nawiązania kontaktów z pomiędzy przedstawicielami strony polskiej i ukraińskiej – co ma niebagatelne znaczenie dla aktualnych i przyszłych inwestorów z Polski, którzy planują rozpoczęcie czy rozwój swojej działalności na Ukrainie.

Portal Polsko-Ukraiński polukr.net był partnerem medialnym wydarzenia.

Dariusz Materniak

Share Button

Czytaj również

Fot. ukrinform.ua

UE stworzy misję szkoleniową dla ukraińskich żołnierzy

Dowództwo misji będzie znajdować sie w Polsce. Rada Unii Europejskiej podjęła decyzję o stworzeniu misji …

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.