wtorek, 23 lipiec, 2024
pluken
Home / Współpraca polsko-ukraińska / Projekty zrealizowane
logo_fund-cb_-plua_

Projekty zrealizowane

Share Button

Projekty zrealizowane w roku 2018

W dniach 20-21 kwietnia 2018 roku odbyło się organizowane przez Fundację III Polsko-Ukraińskie Forum Strategiczne, poświęcone kwestiom związanym z wojną hybrydową na Donbasie.

W lipcu oraz we wrześniu 2018 roku przedstawiciele Fundacji wzięli udział w projekcie realizowanym wspólne z organizacjami „Team4Ukraine” (Czechy) oraz „Maidan Monitoring” (Ukraina), poświęconemu cyberbezpieczeństwa. Projekt obejmował m.in. serię wykładów oraz wizyt studyjnych na Ukrainie: w Kijowie oraz w Charkowie, jak również na Donbasie (m.in. w Mariupolu, Konstantyniwce, Kramatorsku, Słowiańsku, Siewierodoniecku).

Przedstawiciele Fundacji brali również udział w konferencjach organizowanych m.in. przez Narodowy Instytut Badań Strategicznych przy prezydencie Ukrainy, Uniwersytet Państwowy im. Wasyla Stefanyka w Iwanofrankiwsku, Forum Europa-Ukraina w Rzeszowie. Odwiedzili także Centrum Budowania Pokoju i Bezpieczeństwa Sił Zbrojnych Ukrainy w Jaworowie k. Lwowa.

Projekty zrealizowane w roku 2017

10 lutego 2017 roku w Dubiecku k. Przemyśla odbyło się zorganizowane przez Fundację Centrum Badań Polska-Ukraina oraz Portal Polsko-Ukraiński polukr.net II Polsko-Ukraińskie Forum Strategiczne, poświęcone kwestiom współpracy pomiędzy polskimi i ukraińskimi samorządami w związku z trwającą na Ukrainie reformą decentralizacyjną, jak również kwestiom wojny informacyjnej.

1 marca 2017 roku ukazały się (po raz drugi) Rekomendacje dla rządów Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainy w relacjach wzajemnych, zawierające analizę wybranych obszarów relacji polsko-ukraińskich, diagnozę związanych z nimi problemów oraz propozycję podjęcia działań w tych obszarach wraz z komentarzami ekspertów.

W kwietniu i maju 2017 roku w Brzozowie (woj. podkarpackie) przeprowadzone zostały warsztaty dziennikarskie dla młodzieży, poświęcone kwestiom metodologii pracy dziennikarskiej i jej specyfice oraz analizie informacji. Ich uzupełnieniem była wizyta studyjna w redakcji Polskiego Radia Rzeszów w Przemyślu w październiku 2017r.

5 października 2017 roku została zaprezentowana wydana przez Fundację Centrum Badań Polska-Ukraina książka pt. „LITPOLUKBRIG – United for Peace”, poświęcona procesowi powstania i funkcjonowania Brygady Litewsko-Polsko-Ukraińskiej LITPOLUKRBRIG. Książka została zaprezentowana podczas święta Brygady w Lublinie w j. angielskim. Na początku 2018 roku planowane jest wydanie publikacji w j. polskim i j. ukraińskim.

Projekty zrealizowane w roku 2016 

W lutym 2016 roku Fundacja Centrum Badań Polska-Ukraina wraz z grupą wiodących ekspertów, przygotowała zestaw rekomendacji i komentarzy dotyczących poszczególnych sfer aktualnych relacji polsko-ukraińskich.

Rekomendacje Fundacji Centrum Badań Polska-Ukraina dla rządu Ukrainy w relacjach z Rzeczpospolitą Polską
Rekomendacje Fundacji Centrum Badań Polska-Ukraina dla rządu Rzeczypospolitej Polskiej w relacjach z Ukrainą

20 lipca 2016 roku we Lwowie odbyło się Polsko-Ukraińskie Forum Strategiczne – spotkanie w formie debaty ekspertów, zorganizowane przez Fundację Centrum Badań Polska-Ukraina i organizację „Ukraińskie Projekty Medialne” dzięki wsparciu Międzynarodowej Fundacji „Odrodzenie”.Podczas obrad konferencji omówiono aktualne kwestie związane z sytuacją geopolityczną Polski i Ukrainy, przede wszystkim w kontekście trwającej przez cały czas rosyjskiej agresji na Donbasie, jak również możliwości rozwoju współpracy pomiędzy oboma krajami, zwłaszcza wobec nowych wyzwań (takich jak walka w sferze informacyjnej) jak i możliwości skorzystania przez stronę ukraińską z polskich doświadczeń w sferze reform wewnętrznych, realizowanych po 1989 roku.

27 września 2016 r. w Hotelu Radisson Blue w Kijowie odbyła się międzynarodowa konferencja pod hasłem „Cybersecuring Ukrainian Energy Infrastructure” zorganizowana przez Fundację Pułaskiego i Fundację Centrum Badań Polska-Ukraina. Konferencja była zwieńczeniem projektu badawczego Fundacji Pułaskiego w ramach grantu Funduszu Wyszehradzkiego, który miał na celu prześledzenie najistotniejszych technologicznych i prawnych problemów cyberbezpieczeństwa Ukrainy. Projekt zmierzał również do opracowania wskazówek dotyczących dobrych praktyk oraz wzmocnienia współpracy międzynarodowej w tym obszarze.

Projekty zrealizowane w roku 2015

W dniu 9 lutego we współpracy z Fundacją Energia dla Europy zorganizowano w Sejmie RP konferencję pt. „Ukraina: niezakończona rewolucja. Od transformacji systemowej do geopolityki”. Wzięli w niej udział m.in. przedstawiciele ukraińskich organizacji pozarządowych „Lwowski Rycerz” (Львівський Лицар), „Narodna Samoobrona” (Народна Самооборона) oraz „Białe Berety” (Білі Берети) zajmujących się pomocą ukraińskim żołnierzom i ofiarom wojny we wschodniej Ukrainie.

W ciągu całego 2015 roku w terminie od 15.01. do 31.12.2015r. była realizowana zbiórka publiczna środków finansowych na cele pomocy humanitarnej dla Ukrainy (nr zbiórki „Pomoc dla Ukrainy” 2015/340/OR). Dzięki zebranym środkom zakupiono i przekazano ukraińskim organizacjom m.in. dwa samochody dostawcze z przeznaczeniem na karetki pogotowia ratunkowego oraz sprzęt medyczny (plecaki medyczne, apteczki pierwszej pomocy, opatrunki hemostatyczne i zwykłe, leki, itp.).

Dla polskich dla polskich szkół i bibliotek na Ukrainie przekazano także kilkadziesiąt kartonów książek (łącznie ok. 500 kg) ufundowanych przez Wydawnictwo DEMART z Warszawy. Fundacja wsparła także działalność Liceum Polonijnego Kolegium św. Stanisława Kostki w Warszawie.

W listopadzie Fundacja była współorganizatorem wyjazdu studyjnego słuchaczy szkoły ASBIRO do Lwowa, poświęconego możliwościom i warunkom prowadzenia działalności gospodarczej na Ukrainie.

W grudniu 2015 roku Fundacja we współpracy z Uniwersytetem Państwowym im. Iwana Franko we Lwowie wydała kolejną publikację książkową pt. „Potencjał słowa. Międzynarodowe stosunki i komunikacja: stan i perspektywy” (publikacja w języku polskim i ukraińskim).

Projekty zrealizowane w roku 2014

Od stycznia do marca głównym tematem prac Fundacji i Portalu Polsko-Ukraińskiego były wydarzenia związane z Euromajdanem w Kijowie, Lwowie i innych miejscach na Ukrainie.

Fundacja była współinicjatorem i partnerem w realizacji projektu pt. „NATO-POLSKA-UKRAINA. DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY” (szczegóły: http://nato.wsiz.edu.pl/). W ramach projektu przygotowano i zrealizowano debatę oraz konferencję naukową poświęconą kwestiom współpracy pomiędzy Polską i Ukrainą w ramach NATO oraz perspektywom jej rozwoju wobec aktualnych wyzwań związanych z niestabilną sytuacją na wschodzie Ukrainy.

W ramach tego samego projektu została przygotowana publikacja monograficzna pt. „NATO-Polska-Ukraina. Partnerstwo dla Pokoju. 20 lat później”.

W maju wspólnie z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania oraz Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej w Rzeszowie zorganizowana została polsko-ukraińska konferencja naukowa poświęcona zmianom, jakie zaszły na Ukrainie w związku z Euromadajdanem, w której wzięli udział m.in. przedstawiciele Uniwersytetu Przykarpackiego im. Wasyla Stefanika w Iwanofrankiwsku.

W sierpniu 2014 roku Portal Polsko-Ukraiński polukr.net objął swoim patronatem akcję „foruarmy” mającą na celu zbiórkę środków finansowych na zakup zestawów pierwszej pomocy dla żołnierzy Sił Zbrojnych Ukrainy biorących udział w działaniach w strefie ATO (szczegóły: http://foruarmy.eu/index.php/pl/)

W listopadzie 2014 Portal Polsko-Ukraiński polukr.net był patronem medialnym XIV Forum Ekonomicznego we Lwowie.

W dniu 1 grudnia 2014 roku we współpracy z organizacją „Euromajdan Warszawa” zorganizowano debatę pt. „Ukraina i Polska rok po Euromajdanie”.

Projekty zrealizowane w roku 2013

Od kwietnia do listopada 2013 – fundacja realizowała własny projekt pt. „Ukraina w Unii Europejskiej”, którego celem była promocja integracji Ukrainy ze strukturami europejskimi.

W maju 2013r. wspólnie z Wyższą Szkołą Cła i Logistyki oraz Uniwersytetem Państwowym im. Wasyla Stefanika w Iwanofrankiwsku, przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie oraz Rady Obwodu Iwanofrankiwskiego w Warszawie zorganizowano konferencję dotyczącą relacji polsko-ukraińskich w perspektywie podpisania przez Ukrainę umowy stowarzyszeniowej z UE.

W czerwcu oraz we wrześniu i w październiku 2013r. przedstawiciele Fundacji i Portalu Polsko-Ukraińskiego polukr.net brali udział w konferencjach naukowych w Iwanofrankiwsku i Jaremczy oraz w Forum Ekonomicznym w Krynicy-Zdroju. Z kolei w listopadzie i grudniu 2013r. byli obecni na szczycie Partnerstwa Wschodniego w Wilnie oraz na Euromajdanie w Kijowie i innych miastach Ukrainy.

Share Button

Czytaj również

Fot. pap.pl

Polska wkrótce podpisze umowę o współpracy wojskowej z Ukrainą

O przyśpieszeniu prac nad porozumieniem poinformował poseł i szef komisji sejmowej ds. współpracy z Ukrainą, …

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.