wtorek, 16 kwiecień, 2024
pluken
Home / Wiadomości / Spadochroniarze na Ukrainie: XVI zmiana w ramach JMTG-Ukraine
Fot. twitter.com/_6BPD
Fot. twitter.com/_6BPD

Spadochroniarze na Ukrainie: XVI zmiana w ramach JMTG-Ukraine

Share Button

Od 2015 roku w Międzynarodowym Centrum Budowania Pokoju w Jaworowie k. Lwowa jest realizowana misja szkoleniowa na rzecz Sił Zbrojnych Ukrainy. Biorą w niej udział także żołnierze Wojska Polskiego. Na przełomie maja i czerwca 2021 roku zakończyła się kolejna, już szesnasta zmiana Polskiej Grupy Zadaniowej, w tym wypadku z udziałem grupy instruktorów z 6 Brygady Powietrznodesantowej.

W działania realizowane w ramach międzynarodowej grupy szkoleniowej – funkcjonującej jako Joint Multinational Training Group – Ukraine (pol. Połączona Międzynarodowa Grupa Szkoleniowa – Ukraina) zaangażowani są żołnierze z USA, Kanady, Polski, Litwy, Danii, a także kilku innych państw. Polska deleguje do działań w ramach misji szkoleniowej żołnierzy z różnych jednostek wojskowych, w tym z Wielonarodowej Brygady Litewsko-Polsko-Ukraińskiej LITPOLUKRBRIG. XVI zmiana Polskiej Grupy Zadaniowej (PGZ) została wystawiona przez 6 Brygadę Powietrznodesantową.

„Polscy żołnierze uczestniczyli w codziennym szkoleniu pododdziałów i wymieniali się doświadczeniami związanymi z procesem szkolenia, szkoleniem taktycznym i specjalistycznym z dowódcami pododdziałów” – mówi major mjr Jan Rosiek, zastępca dowódcy batalionu i szef sztabu  6 batalionu powietrznodesantowego.

Z punktu widzenia udziału w tej misji polskiej armii, niezmiennie duże znaczenie ma możliwość zapoznawania się z doświadczeniami strony ukraińskiej z działań bojowych na wschodzie Ukrainy w czasie trwającego od ponad siedmiu lat konfliktu zbrojnego z Rosją. Należy pamiętać, że jest to pierwszy od 1945 roku de facto pełnoskalowy konflikt zbrojny toczący się na kontynencie europejskim. Co więcej, z punktu widzenia Ukrainy – jest to walka z przeciwnikiem posiadającym porównywalne lub lepsze uzbrojenie i wyposażenie, co wymusza stosowanie odpowiednich zabiegów na poziomie taktycznym i operacyjnym, pozwalających na zniwelowanie tej przewagi. „Doświadczenia żołnierzy ukraińskich przekazane polskim żołnierzom z całą pewnością zostaną wykorzystane podczas szkolenia w kraju i znacząco wzbogacą je” – mówi mjr Rosiek.

„Zaangażowanie, inicjatywa i zrozumienie problemów związanych z procesem szkolenia spotkało się z bardzo przyjaznym odbiorem przez kadrę dowódczą. Polscy żołnierze prezentując wysoki poziom wyszkolenia poparty doświadczeniem i chęcią podzielenia się tym, odbierani byli bardzo pozytywnie” – dodaje mjr Jan Rosiek. Udział w misji Polaków, podobnie jak pozostałych krajów jest pozytywnie oceniane przez stronę ukraińską. Z punktu widzenia zarówno ukraińskich władz jak i społeczeństwa, a także samych żołnierzy Sił Zbrojnych Ukrainy taka obecność jest świadectwem wsparcia w toczącym się od 2014 roku konflikcie z Rosją.

W czasie pobytu na Ukrainie żołnierze 6 BPD odwiedzili także Iwanofrankiwsk (d. Stanisławów) i znajdujące się tam Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego. Ich wizyta była związana z 129 rocznicą urodzin gen. Stanisława Sosabowskiego, który urodził się w tym właśnie mieście. Żołnierze przekazali przedstawicielom Centrum obraz z podobizną generała Sosabowskiego, patrona 6 Brygady Powietrznodesantowej, która swoimi tradycjami nawiązuje do 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej, dowódcą której był Stanisław Sosabowski.

Zadania w ramach kolejnej, XVII zmiany PGZ przejęli żołnierze 1 Warszawskiej Brygady Pancernej.

Dariusz Materniak

Za pomoc w przygotowaniu artykułu polukr.net składa podziękowania na ręce kpt. Agaty Wilgi, oficera prasowego 6 Brygady Powietrznodesantowej.

Share Button

Czytaj również

Fot. ukrinform.ua

Służba Przygraniczna Ukrainy: na razie nie widać koncentracji rosyjskich wojsk

Dowódca Państwowej Służby Przygranicznej odniósł się do doniesień o rosyjskich planach ofensywy Według ocen strony …