wtorek, 4 październik, 2022
pluken
Home / Wiadomości / Wielonarodowe ćwiczenie MAPLE ARCH 2018 na Litwie zakończone powodzeniem
Fot. LITPOLUKRBRIG
Fot. LITPOLUKRBRIG

Wielonarodowe ćwiczenie MAPLE ARCH 2018 na Litwie zakończone powodzeniem

Share Button

Ceremonia zakończenia ćwiczenia MAPLE ARCH 2018 odbyła się 12 października 2018 r. na terenie Centrum Szkolenia Sztuki Wojennej niedaleko Nemenčinė (Litwa). W ramach tego ćwiczenia wspomaganego komputerowo szkoliły się sztaby dowództw batalionów z Litwy, Polski, Ukrainy, Gruzji i Czarnogóry, przy udziale doradców z Armii Kanadyjskiej oraz przedstawicieli Brygady Południowo-wschodnioeuropejskiej SEEBRIG. Macedonia uczestniczyła w roli obserwatora.

Uczestnicy ćwiczenia, wykorzystując sytuację stworzoną w scenariuszu, poprzez realizację procesu dowodzenia oraz kierowanie bieżącymi działaniami, rozwiązywali problemy dowodzenia i kontroli w planowaniu operacji wsparcia pokoju, pomocy humanitarnej oraz reagowania kryzysowego.

„Zgodnie ze scenariuszem, siły koalicji postawiły przed LITPOLUKRBRIG zadanie zapewnienia bezpieczeństwa na terenie fikcyjnego państwa Latgalii, będącego ofiarą asymetrycznego konfliktu ze strony sąsiadującego państwa Torrike. Sztab LITPOLUKRBRIG został wsparty przedstawicielami Armii Turcji i Rumunii, z podległymi batalionami litewskich Ułanów, podhalańczyków z 21 BSP, ukraińskich sił desantowo-szturmowych oraz żołnierzy Gruzji i Czarnogóry. W ramach scenariusza rozpoznanie meldowało o odbywającym się ćwiczeniu z udziałem wojsk Torrike na poziomie dywizji, zagrażającym Latgalii. W odpowiedzi, LITPOLUKRBRIG przeprowadziło pokaz siły wzdłuż granicy Latgalia-Torrike, w celu utrzymania i rozszerzenia kontroli nad nią” – powiedział pułkownik Michał Małyska, szef sztabu LITPOLUKRBRIG, przybliżając szczegóły ćwiczenia.

W trakcie ćwiczenia, połączone dowództwo batalionów Gruzji i Czarnogóry, podhalańczyków z 21BSP oraz litewskich Ułanów zaplanowało wzmocnienie punktów granicznych i ustanowiło sieć punktów obronnych. W tym samym czasie siły ukraińskie zapewniły wsparcie żołnierzom w pobliskim mieście.
Wszystkie decyzje sztabu miały charakter symulacji wykorzystującej zaawansowane oprogramowanie komputerowe JCATS. Umożliwia ono sztabowi dowództwa szkolenie bez fizycznego użycia wojska. Wszystkie siły, sprzęt, zapasy, pojazdy oraz broń i amunicja są odtworzone w systemie. JCATS ujawnia mocne i słabe punkty planowanych operacji oraz przedstawia perspektywę możliwych strat osobowych i sprzętowych.

„MAPLE ARCH 2018 było realistycznym ćwiczeniem umożliwiającym nam szkolenie na poziomie brygady bez konieczności użycia całości personelu afiliowanego do LITPOLUKRBRIG. Prowadzone pod doradztwem Armii Kanadyjskiej, ćwiczenie wymagało od oficerów sztabu Brygady i afiliowanych batalionów wdrożenia wojskowego procesu decyzyjnego w celu zwiększenia zdolności operacyjnych naszych partnerów i sojuszników. Wraz z rozwojem ćwiczenia, problemy stawiane przed uczestnikami zyskiwały na złożoności i tym samym wymagana była zbiorowa współpraca każdej nacji, co jest kluczowym elementem dla powodzenia prowadzonych operacji” – dodał pułkownik Arturas Jasinskas, zastępca dowódcy LITPOLUKRBRIG.

Po przeprowadzeniu działań przewidzianych w scenariuszu, ćwiczenie zakończyło się i uczestnicy przemieścili się na plac apelowy, na ceremonię zakończenia ćwiczenia MAPLE ARCH 2018. Zwracając się do wszystkich pododdziałów, pułkownik Dmytro Bratiszko – dowódca LITPOLUKRBRIG określił ćwiczenie mianem „wspólnego sukcesu”. „MAPLE ARCH jest najważniejszym przedsięwzięciem szkoleniowym LITPOLUKRBRIG. Koncentruje się ono na współpracy, koleżeństwie i interoperacyjności. Jego sukces nie byłby możliwy gdyby nie zaangażowanie wszystkich żołnierzy oraz ich chęć do pogłębiania wiedzy i zawodowego rozwoju. MAPLE ARCH jednoczy nas i kształtuje naszą wiedzę w zakresie utrzymania pokoju. Doświadczenie rozwija zdolności do prowadzenia operacji i doskonali procedury. To dokładnie koresponduje z motto LITPOLUKRBRIG gdyż wszyscy jesteśmy “zjednoczeni dla pokoju!” – podsumował pułkownik Bratiszko.

Oleksandr Gain, LITPOLUKRBRIG

DSC09399 DSC09454

Share Button

Czytaj również

Fot. president.gov.ua

Ukraina złożyła wniosek o członkostwo w NATO

O złożeniu wniosku poinformował prezydent Wołodymyr Zelensky. „Faktycznie, przeszliśmy już nasz szlak do NATO. Faktycznie …